zaterdag, juni 19, 2021

Harmen Abrahams de Haas werd op 6 oktober 1802 in Workum geboren als tweede kind (van zeven) van Abraham Annes de Haas en Tietje Harmens Groeneboom. Jouwerke Geerbens was de vroedvrouw. Harmen Abrahams trouwde op 8 maart 1835 in Workum met Sjoerdtje Sjirks Brouwer. Zij kregen 9 kinderen. Hij was van beroep visser en werkman. Op 12 juli 1854 overleed hij in Workum. 

mobiele-schutterijIn 1803-1831 heeft hij deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht. Hij zat in de 4e compagnie van het 1e bataljon van de 1e afdeling onder commando van de majoor Jacobus Gerardus van Wageningen. Op deze website is veel informatie over Friezen in de Tiendaagse Veldtocht te vinden.