zaterdag, juni 19, 2021

Op 5 december 1841 werd in Workum Abraham Harmens de Haas geboren. Hij was het vijfde kind van Harmen Abrahams de Haas en Sjoerdtje Sjirks Brouwer. Op 21 mei 1865 trouwde hij in Workum met Dirkje Jetzes Lentz. Zij kregen vijf kinderen. Nog onbekend is wanneer en waar hij is overleden.

Op 10 oktober 1870 was Abraham Harmens zeevarende op reis naar Oost Indië. 

Er is een akte uit 1882 bekend:

koftjalk

1882 Workum, notaris K. Tjebbes
Verkoping en inhouding
Betreft de verkoop van een koftjalk,
koopsom fl. 115
- Abraham de Haas te Workum, verkoper
- Klaas Huisman te Workum, verkoper
- Johannes Rinzes de Jong te Workum, provisionele koper
- Douwe Ulferts van der Wal te Workum, koper

De jongste broer van Abraham Harmens was Feike de Haas. Feike werd op 25 juli 1852 geboren in Workum. Hij werd schippersknecht. Hij vertrekt met zijn vrouw Gelsche Touring en zijn 10 kinderen in 1904 met de Rijndam vanuit Rotterdam naar Amerika. Zij komen op 18 januari 1905 aan en gaan wonen in Whittinsville, MA. Zijn roepnaam is Frank. Hij overlijdt op 26 december 1944 in Whittinsville.