zaterdag, juni 19, 2021

Vanaf 1812 zijn alle geboortes, huwelijken en overlijden vastgelegd in de burgerlijke stand. Om onze voorouders van voor die tijd te vinden, moeten we terugvallen op de kerkregisters (de Doop-, Trouw- en Begrafenis boeken). De zoektocht wordt bemoeilijkt omdat er in het Friesland van voor 1812 nog nauwelijks sprake was van familieachternamen. Kinderen kregen als achternaam de voornaam van de vader (patroniemen). Zo ook in onze stamboom:

Abraham Annes de Haas (Workum, 1769-1836), in 1799 getrouwd met Tietje Harmens Groeneboom (Nieuwolda, 1775-1837)

Anne Heres (Workum, 1727-<1782), in 1751 getrouwd met Janke Tjeerds (Pingjum, 1733-?)

Here Annes (Gaastmeer, ~1697-1749), in 1726 getrouwd met Hijlk IJkles (Workum, 1706-?)

Anne Heres (Gaastmeer, 1666-1719), in 1696 getrouwd met Sijke Bouwes (Terzool, 1674-?)

Heere Annesz (Gaastmeer, 1625-?), in 1665 getrouwd met Lolck Hielckes (Workum, 1623-?)

Anne Heeres (?), getrouwd met Jouck Geerts (?)

Heere Arjans (?), getrouwd met Doed Annes (?)

Heer Arjans is onze oudst bekende voorouder in de De Haas tak. Naar schatting is hij rond 1575, waarschijnlijk in Gaastmeer, geboren.