zaterdag, juni 19, 2021

De oudste De Haas

Abraham Annes de Haas is de oudste De Haas in onze stamboom. Hij was de zoon van Anne Heres en Janke Tjeerds en heeft in 1812 de achternaam De Haas gekozen. In de Parenteel hieronder zijn alle, niet meer in leven zijnde, nazaten van hem opgenomen. In de Kwartierstaat worden zijn voorouders benoemd. Zijn oudgrootvader was Heere Arjans. Hij werd in de tweede helft van de 16e eeuw geboren, waarschijnlijk in Gaastmeer. Hij was getrouwd met Doed Annes

Parenteel van Abraham Annes de Haas

1 Abraham Annes de Haas, zoon van Anne Heres en Janke Tjeerds. Hij is gedoopt op 04-10-1769 in Workum. Abraham is overleden op 14-02-1836 in Workum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1836. Abraham trouwde, 29 jaar oud, op 24-03-1799 in Farmsum met Tietje Harmens Groeneboom, 23 jaar oud. Tietje is geboren op 18-10-1775 in Nieuwolda, dochter van Harm Jannes Groeneboom en Anna Hemmes. Tietje is overleden op 27-03-1837 in Harns, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1837.
Kinderen van Abraham en Tietje:
 
1 Anne Abrahams de Haas, geboren op 06-06-1800 in Dedgum. Volgt 1.1.
2 Harmen Abrahams de Haas, geboren op 06-10-1802 in Workum. Volgt 1.2.
3 Janke Abrams de Haas, geboren op 19-12-1805 in Workum. Volgt 1.3.
4 Annaatje de Haas, geboren op 13-08-1808 in Workum. Volgt 1.4.
5 Hikke de Haas, geboren op 31-01-1811 in Workum. Volgt 1.5.
6 Johannes Abrahams de Haas [1.6], geboren op 21-08-1813 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1813. Johannes is overleden op 09-10-1813 in Workum, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1813.
7 Tjeerd Abrahams de Haas [1.7], geboren op 21-08-1813 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1813. Tjeerd is overleden op 18-05-1814 in Workum, 8 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1814.
8 Johannes Abrahams de Haas [1.8], geboren op 11-12-1815 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1815. Johannes is overleden op 20-12-1815 in Workum, 9 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1815.
 
1.1 Anne Abrahams de Haas is geboren op 06-06-1800 in Dedgum, zoon van Abraham Annes de Haas (zie 1) en Tietje Harmens Groeneboom. Hij is gedoopt op 15-06-1800 in Dedgum. Anne is overleden. Anne trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1825 in Wymbritseradeel met Akke Jakobs Dijkstra, ongeveer 24 jaar oud. Akke is geboren omstreeks 1801 in Nijland. Akke is overleden.
Kinderen van Anne en Akke:
 
1 Abraham de Haas [1.1.1], geboren op 03-03-1826 in Wonseradeel. Abraham is overleden.
2 Jacob de Haas [1.1.2], geboren op 21-02-1828 in Wonseradeel. Jacob is overleden.
3 Harmen de Haas, geboren op 06-10-1830 in Wymbritseradeel. Volgt 1.1.3.
4 Trijntje de Haas [1.1.4], geboren op 22-10-1833 in Wymbritseradeel. Trijntje is overleden.
5 Auke de Haas [1.1.5], geboren op 15-12-1836 in Workum. Auke is overleden.
6 Tietje de Haas [1.1.6], geboren op 19-02-1840 in Workum. Tietje is overleden.
7 Tjerk de Haas [1.1.7], geboren op 15-02-1843 in Workum. Tjerk is overleden.
 
1.1.3 Harmen de Haas is geboren op 06-10-1830 in Wymbritseradeel, zoon van Anne Abrahams de Haas (zie 1.1) en Akke Jakobs Dijkstra. Harmen is overleden. Harmen trouwde, 24 jaar oud, op 30-11-1854 in Wonseradeel met Trijntje Siebes Heinsma, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1830 in Schraard. Trijntje is overleden.
Kinderen van Harmen en Trijntje:
 
1 Anne de Haas [1.1.3.1], geboren op 12-06-1856 in Wonseradeel. Anne is overleden.
2 Anne de Haas, geboren op 13-02-1859 in Wonseradeel. Volgt 1.1.3.2.
 
1.1.3.2 Anne de Haas is geboren op 13-02-1859 in Wonseradeel, zoon van Harmen de Haas (zie 1.1.3) en Trijntje Siebes Heinsma. Anne is overleden. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1882 in Wymbritseradeel met Hendrikje Pool, ongeveer 20 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1862 in Bovenknijpe. Hendrikje is overleden.
Kinderen van Anne en Hendrikje:
 
1 Jantje de Haas [1.1.3.2.1], geboren op 30-11-1883 in Wymbritseradeel. Jantje is overleden.
2 Trijntje de Haas [1.1.3.2.2], geboren op 27-03-1885 in Wymbritseradeel. Trijntje is overleden.
3 Janke de Haas [1.1.3.2.3], geboren op 06-07-1886 in Wymbritseradeel. Janke is overleden.
4 Antje de Haas [1.1.3.2.4], geboren op 21-11-1888 in Wymbritseradeel. Antje is overleden.
5 Sjouke de Haas, geboren op 30-03-1890 in Wymbritseradeel. Volgt 1.1.3.2.5.
6 Akke Jakobs de Haas [1.1.3.2.6], geboren op 12-11-1891 in Wymbritseradeel. Akke is overleden.
7 Wybrigje de Haas [1.1.3.2.7], geboren op 09-02-1894 in Wymbritseradeel. Wybrigje is overleden.
8 Siebe de Haas [1.1.3.2.8], geboren op 12-04-1897 in Wymbritseradeel. Siebe is overleden.
9 Harmen de Haas [1.1.3.2.9], geboren op 30-10-1897 in Wymbritseradeel. Harmen is overleden.
10 Catharina de Haas [1.1.3.2.10], geboren op 12-04-1899 in Wymbritseradeel. Catharina is overleden.
11 Tietje de Haas [1.1.3.2.11], geboren op 09-10-1901 in Wymbritseradeel. Tietje is overleden.
 
1.1.3.2.5 Sjouke de Haas is geboren op 30-03-1890 in Wymbritseradeel, zoon van Anne de Haas (zie 1.1.3.2) en Hendrikje Pool. Sjouke is overleden. Sjouke trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1917 in Wymbritseradeel met Albertje van der Laan. Albertje is overleden.
 
1.2 Harmen Abrahams de Haas is geboren op 06-10-1802 in Workum, zoon van Abraham Annes de Haas (zie 1) en Tietje Harmens Groeneboom. Hij is gedoopt op 17-10-1802 in Workum. Harmen is overleden op 12-07-1854 in Workum, 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1854. Harmen trouwde, 32 jaar oud, op 08-03-1835 in Workum met Sjoerdtje Sjirks Brouwer, 24 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op 30-12-1810 in Nijhuizum, dochter van Sjirk Feikes Brouwer en Sjoerdtje Doekes Wijngaarden. Zij is gedoopt op 23-01-1811 in Gaastmeer. Sjoerdtje is overleden op 08-02-1881 in Workum, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1881.
Kinderen van Harmen en Sjoerdtje:
 
1 Tietje de Haas [1.2.1], geboren op 10-09-1836 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1836. Tietje is overleden op 20-09-1840 in Workum, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-09-1840.
2 Sierk de Haas, geboren op 18-08-1838 in Workum. Volgt 1.2.2.
3 Abram de Haas [1.2.3], geboren op 04-04-1839 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1839. Abram is overleden op 24-09-1840 in Workum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1840.
4 Doeke Harmens de Haas, geboren op 19-09-1840 in Workum. Volgt 1.2.4.
5 Abraham Harmens de Haas, geboren op 05-12-1841 in Workum. Volgt 1.2.5.
6 Titus de Haas, geboren op 14-11-1843 in Workum. Volgt 1.2.6.
7 Anne de Haas [1.2.7], geboren op 10-06-1846 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1846. Anne is overleden op 02-11-1846 in Workum, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1846.
8 Tietje de Haas, geboren op 21-06-1851 in Workum. Volgt 1.2.8.
9 Feike de Haas, geboren op 25-07-1852 in Workum. Volgt 1.2.9.
 
1.2.2 Sierk de Haas is geboren op 18-08-1838 in Workum, zoon van Harmen Abrahams de Haas (zie 1.2) en Sjoerdtje Sjirks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1838. Sierk is overleden. Sierk trouwde, 35 jaar oud, op 17-06-1874 in Workum met Jannigje Keen, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 05-11-1888 in ’s-Gravenhage. Jannigje is geboren omstreeks 1851 in Bellingwolde. Jannigje is overleden.
Kind van Sierk en Jannigje:
 
1 Herman Arie de Haas [1.2.2.1], geboren op 27-11-1876 in Harlingen. Herman is overleden.
 
1.2.4 Doeke Harmens de Haas is geboren op 19-09-1840 in Workum, zoon van Harmen Abrahams de Haas (zie 1.2) en Sjoerdtje Sjirks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1840. Doeke is overleden. Doeke trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1866 in Workum met Gelske Minnes Bakker, ongeveer 24 jaar oud. Gelske is geboren omstreeks 1842. Gelske is overleden.
Kinderen van Doeke en Gelske:
 
1 Sjoerdtje de Haas [1.2.4.1], geboren op 22-10-1867 in Workum. Sjoerdtje is overleden.
2 Minne de Haas [1.2.4.2], geboren op 24-01-1870 in Workum. Minne is overleden.
3 Hinke de Haas [1.2.4.3], geboren op 24-03-1872 in Haskerland. Hinke is overleden.
4 Tietje de Haas [1.2.4.4], geboren op 20-04-1875 in Haskerland. Tietje is overleden.
5 Harmen de Haas [1.2.4.5], geboren op 28-11-1877 in Haskerland. Harmen is overleden.
6 Ymkje de Haas [1.2.4.6], geboren op 19-01-1881 in Wonseradeel. Ymkje is overleden.
 
1.2.5 Abraham Harmens de Haas is geboren op 05-12-1841 in Workum, zoon van Harmen Abrahams de Haas (zie 1.2) en Sjoerdtje Sjirks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-12-1841. Abraham is overleden. Abraham trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1865 in Workum met Dirkje Jetzes Lentz, 26 jaar oud. Dirkje is geboren op 27-09-1838 in Workum, dochter van Jetze Johannes Lentz en Metje Annes Donker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1838. Dirkje is overleden.
Kinderen van Abraham en Dirkje:
 
1 Jetse de Haas, geboren op 23-02-1866 in Workum. Volgt 1.2.5.1.
2 Harmen de Haas [1.2.5.2], geboren op 05-10-1868 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1868. Harmen is overleden.
3 Anne de Haas [1.2.5.3], geboren op 10-10-1870 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1870. Anne is overleden op 19-05-1872 in Workum, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1872.
4 Sjoerdtje de Haas [1.2.5.4], geboren op 23-10-1873 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1873. Sjoerdtje is overleden.
5 Metje de Haas [1.2.5.5], geboren op 10-01-1876 in Workum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1876. Metje is overleden.
 
1.2.5.1 Jetse de Haas is geboren op 23-02-1866 in Workum, zoon van Abraham Harmens de Haas (zie 1.2.5) en Dirkje Jetzes Lentz. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1866. Jetse is overleden op 09-07-1930 in Amsterdam, 64 jaar oud. Jetse:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 07-02-1894 in Amsterdam met Johanna Adriana Steffens, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 31-01-1867 in Arnhem, dochter van Jacob Steffens en Berendina Loeff. Johanna is overleden.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 17-08-1904 in Amsterdam met Mina van Velzel, 30 jaar oud. Mina is geboren op 23-09-1873 in Steenwijk, dochter van David van Velzel en Baauwke Bijkerk. Mina is overleden op 19-11-1936 in Amsterdam, 63 jaar oud. Zij is begraven op 23-11-1936 in Amsterdam. Mina is weduwe van Wendelinus Bohlmeijer (1876-1900), met wie zij trouwde op 30-11-1898 in Amsterdam.
Kind van Jetse en Johanna:
 
1 Berendina Jacoba de Haas, geboren omstreeks 1893. Volgt 1.2.5.1.3.
Kinderen van Jetse en Mina:
 
2 Mina de Haas [1.2.5.1.1]. Mina is overleden.
3 Dirkje Henriette de Haas. Volgt 1.2.5.1.2.
4 David Herman de Haas, geboren op 13-01-1906 in Amsterdam. Volgt 1.2.5.1.4.
 
1.2.5.1.2 Dirkje Henriette de Haas, dochter van Jetse de Haas (zie 1.2.5.1) en Mina van Velzel. Dirkje trouwde op 23-01-1936 in Amsterdam met Hendrik Teunis de Baat, 20 jaar oud. Hendrik is geboren op 23-04-1915 in Amsterdam. Hendrik is overleden op 18-01-1983 in Amsterdam, 67 jaar oud.
 
1.2.5.1.3 Berendina Jacoba de Haas is geboren omstreeks 1893, dochter van Jetse de Haas (zie 1.2.5.1) en Johanna Adriana Steffens. Berendina is overleden. Berendina trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 25-08-1921 in Amsterdam met Anton Christiaan Feeterse, ongeveer 28 jaar oud. Anton is geboren omstreeks 1893. Anton is overleden.
 
1.2.5.1.4 David Herman de Haas is geboren op 13-01-1906 in Amsterdam, zoon van Jetse de Haas (zie 1.2.5.1) en Mina van Velzel. David is overleden op 02-01-1991 in Zeist, 84 jaar oud. David trouwde, 26 jaar oud, op 14-01-1932 in Amsterdam met Neeltje Stephina Krijger, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op 06-02-1905 in Muiden, dochter van Anton Cornelis Krijger en Neeltje Kreunen. Neeltje is overleden op 24-01-2000 in Driebergen-Rijsenburg, 94 jaar oud.
Kinderen van David en Neeltje:
 
1 Afgeschermd
2 Neeltje (Nel) de Haas, geboren op 10-03-1935 in Amsterdam. Volgt 1.2.5.1.4.2.
3 Anton Cornelis de Haas [1.2.5.1.4.3], geboren op 31-07-1937 in Amsterdam. Anton is overleden op 07-10-1940 in Amsterdam, 3 jaar oud.
4 Afgeschermd.
5 Afgeschermd.
 
1.2.5.1.4.2 Neeltje (Nel) de Haas is geboren op 10-03-1935 in Amsterdam, dochter van David Herman de Haas (zie 1.2.5.1.4) en Neeltje Stephina Krijger. Nel is overleden. Nel trouwde, 22 jaar oud, op 13-06-1957 met Cornelis Zijlstra.
 
1.2.6 Titus de Haas is geboren op 14-11-1843 in Workum, zoon van Harmen Abrahams de Haas (zie 1.2) en Sjoerdtje Sjirks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1843. Titus is overleden op 24-12-1927 in Hennaarderadeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1927. Titus trouwde, 29 jaar oud, op 20-02-1873 in Workum met Dieuwke Molenaar. Dieuwke is overleden.
Kinderen van Titus en Dieuwke:
 
1 Harmen de Haas [1.2.6.1], geboren op 06-11-1873 in Workum. Harmen is overleden op 06-07-1874 in Workum, 8 maanden oud.
2 Ruurdtje de Haas [1.2.6.2], geboren op 08-02-1875 in Workum. Ruurdtje is overleden.
3 Sjoerdtje de Haas, geboren op 26-08-1878 in Workum. Volgt 1.2.6.3.
4 Anna de Haas [1.2.6.4], geboren op 26-03-1885 in Workum. Anna is overleden op 26-04-1885 in Workum, 1 maand oud.
5 Harmen de Haas, geboren op 19-04-1886 in Workum. Volgt 1.2.6.5.
 
1.2.6.3 Sjoerdtje de Haas is geboren op 26-08-1878 in Workum, dochter van Titus de Haas (zie 1.2.6) en Dieuwke Molenaar. Sjoerdtje is overleden. Sjoerdtje trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1908 in Workum met Harmen de Haas, 26 jaar oud. Zie 1.2.9.1 voor persoonsgegevens van Harmen.
 
1.2.6.5 Harmen de Haas is geboren op 19-04-1886 in Workum, zoon van Titus de Haas (zie 1.2.6) en Dieuwke Molenaar. Harmen is overleden. Harmen trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1908 in Workum met Siebrigje Bergsma, 20 jaar oud. Siebrigje is geboren op 16-08-1887 in Workum. Siebrigje is overleden.
 
1.2.8 Tietje de Haas is geboren op 21-06-1851 in Workum, dochter van Harmen Abrahams de Haas (zie 1.2) en Sjoerdtje Sjirks Brouwer. Tietje is overleden. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1851. Tietje trouwde, 27 jaar oud, op 12-01-1879 in Workum met Eeltje Meines. Eeltje is overleden.
Kind van Tietje en Eeltje:
 
1 Sjoerdtje Meines [1.2.8.1], geboren op 11-03-1879 in Workum. Sjoerdtje is overleden.
 
1.2.9 Feike de Haas is geboren op 25-07-1852 in Workum, zoon van Harmen Abrahams de Haas (zie 1.2) en Sjoerdtje Sjirks Brouwer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-07-1852. Feike is overleden op 26-12-1944 in Whitinsville, 92 jaar oud. Feike begon een relatie, 28 jaar oud, op 25-12-1880 in Workum met Gelsche Toering, 22 jaar oud. Gelsche is geboren op 08-03-1858 in Gaastmeer. Gelsche is overleden op 08-03-1945 in Campton Lakes, 87 jaar oud.
Kinderen van Feike en Gelsche:
 
1 Harmen de Haas, geboren op 21-02-1882 in Workum. Volgt 1.2.9.1.
2 Titus de Haas, geboren op 26-09-1883 in Workum. Volgt 1.2.9.2.
3 Jouke de Haas [1.2.9.3], geboren op 16-03-1886 in Workum. Jouke is overleden.
4 Trijntje de Haas [1.2.9.4], geboren op 01-06-1888 in Workum. Trijntje is overleden.
5 Sjoerdje de Haas [1.2.9.5], geboren op 19-06-1891 in Workum. Sjoerdje is overleden.
6 Liekele de Haas [1.2.9.6], geboren op 03-04-1894 in Workum. Liekele is overleden.
7 Dieuwke de Haas [1.2.9.7], geboren op 30-12-1895 in Workum. Dieuwke is overleden.
8 Liekele de Haas [1.2.9.8], geboren op 29-08-1898 in Workum. Liekele is overleden.
9 Geeske de Haas [1.2.9.9], geboren op 25-09-1900 in Workum. Geeske is overleden.
10 Tietje de Haas [1.2.9.10], geboren op 26-10-1902 in Workum. Tietje is overleden.
 
1.2.9.1 Harmen de Haas is geboren op 21-02-1882 in Workum, zoon van Feike de Haas (zie 1.2.9) en Gelsche Toering. Harmen is overleden. Harmen trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1908 in Workum met Sjoerdtje de Haas, 29 jaar oud. Zie 1.2.6.3 voor persoonsgegevens van Sjoerdtje.
 
1.2.9.2 Titus de Haas is geboren op 26-09-1883 in Workum, zoon van Feike de Haas (zie 1.2.9) en Gelsche Toering. Titus is overleden. Titus trouwde, 26 jaar oud, op 08-06-1910 in Worthington met Hendrika Joukje Toering, 21 jaar oud. Hendrika is geboren op 17-01-1889. Hendrika is overleden op 06-02-1983 in Orange City, 94 jaar oud.
Kinderen van Titus en Hendrika:
 
1 Griselda de Haas [1.2.9.2.1].
2 Newman de Haas [1.2.9.2.2], geboren in Orange City.
3 Herman de Haas [1.2.9.2.3], geboren op 17-10-1911 in Orange City.
4 Frank de Haas [1.2.9.2.4], geboren op 05-01-1916 in Orange City.
5 Edward de Haas [1.2.9.2.5], geboren op 03-04-1917 in Orange City.
6 Evelyn de Haas [1.2.9.2.6], geboren op 31-07-1923 in Orange City.
 
1.3 Janke Abrams de Haas is geboren op 19-12-1805 in Workum, dochter van Abraham Annes de Haas (zie 1) en Tietje Harmens Groeneboom. Zij is gedoopt op 25-12-1805 in Workum. Janke is overleden op 11-06-1906 in Wymbritseradeel, 100 jaar oud. Janke trouwde, 28 jaar oud, op 29-04-1834 in Wymbritseradeel met Ulbe Hanzes Zandstra, ongeveer 23 jaar oud. Ulbe is geboren omstreeks 1811 in Gaastmeer. Ulbe is overleden op 16-05-1872 in Wymbritseradeel, ongeveer 61 jaar oud.
Kinderen van Janke en Ulbe:
 
1 Zandstra [1.3.1], levenloos geboren kind, geboren op 16-11-1835 in Wymbritseradeel.
2 Hans Zandstra [1.3.2], geboren op 28-12-1836 in Wymbritseradeel. Hans is overleden.
3 Wypkjen Zandstra [1.3.3], geboren op 26-12-1837 in Wymbritseradeel. Wypkjen is overleden.
4 Tietje Zandstra [1.3.4], geboren op 24-04-1839 in Wymbritseradeel. Tietje is overleden.
5 Hans Zandstra [1.3.5], geboren op 25-04-1841 in Wymbritseradeel. Hans is overleden.
6 Anna Zandstra [1.3.6], geboren op 17-11-1843 in Wymbritseradeel. Anna is overleden.
7 Murkjen Zandstra [1.3.7], geboren op 01-03-1847 in Wymbritseradeel. Murkjen is overleden.
8 Abeltje Zandstra [1.3.8], geboren op 01-03-1847 in Wymbritseradeel. Abeltje is overleden.
 
1.4 Annaatje de Haas is geboren op 13-08-1808 in Workum, dochter van Abraham Annes de Haas (zie 1) en Tietje Harmens Groeneboom. Zij is gedoopt op 21-08-1808 in Workum. Annaatje is overleden op 01-10-1858 in Workum, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1858. Annaatje trouwde, 25 jaar oud, op 26-03-1834 in Workum met Marten Dirks van Dijk, ongeveer 33 jaar oud. Marten is geboren omstreeks 1801 in Workum. Marten is overleden.
Kinderen van Annaatje en Marten:
 
1 Klaas van Dijk [1.4.1], geboren op 22-01-1843 in Workum. Klaas is overleden.
2 Johannes van Dijk [1.4.2], geboren op 31-01-1846 in Workum. Johannes is overleden.
 
1.5 Hikke de Haas is geboren op 31-01-1811 in Workum, dochter van Abraham Annes de Haas (zie 1) en Tietje Harmens Groeneboom. Zij is gedoopt op 10-02-1811 in Workum. Hikke is overleden. Hikke trouwde, 21 jaar oud, op 30-08-1832 in Harlingen met Halvor Torstensen, ongeveer 29 jaar oud. Halvor is geboren omstreeks 1803 in Ererig, kerspel Horang, Noorwegen. Halvor is overleden.
Kinderen van Hikke en Halvor:
 
1 Tietje Torstensen [1.5.1], geboren op 11-09-1832 in Harlingen. Tietje is overleden.
2 Tobias Torstensen [1.5.2], geboren op 01-12-1834 in Harlingen. Tobias is overleden.

Kwartierstaat van Abraham Annes de Haas

Generatie 1 (proband)

1 Abraham Annes de Haas. Hij is gedoopt op 04-10-1769 in Workum. Abraham is overleden op 14-02-1836 in Workum, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1836. Abraham trouwde, 29 jaar oud, op 24-03-1799 in Farmsum met Tietje Harmens Groeneboom, 23 jaar oud. Tietje is geboren op 18-10-1775 in Nieuwolda, dochter van Harm Jannes Groeneboom en Anna Hemmes. Tietje is overleden op 27-03-1837 in Harns, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1837.

Generatie 2 (ouders)

2 Anne Heres. Hij is gedoopt op 17-12-1727 in Workum. Anne is overleden vóór 21-09-1781, ten hoogste 53 jaar oud.
Hij begon een relatie, 23 jaar oud, op 21-03-1751 in Pingjum met de 17-jarige
3 Janke Tjeerds, geboren op 06-09-1733 in Pingjum. Janke is overleden.

Generatie 3 (grootouders)

4 Here Annes, geboren omstreeks 1697 in Gaastmeer. Here is overleden in 1749 in Ferwoude, ongeveer 52 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 01-12-1726 in Workum met de 19 of 20-jarige
5 Hijlk IJkles, geboren in 1706 in Workum. Zij is gedoopt op 26-03-1706 in Workum. Hijlk is overleden.
6 Tjerks Tjeerd, geboren in Pingjum. Tjerks is overleden.
Hij trouwde op 27-03-1712 in Pingjum met
7 Froukje Ruurds. Froukje is overleden.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Anne Heres, geboren in 1666 in Gaastmeer. Anne is overleden in 1719 in Wymbritseradeel, 52 of 53 jaar oud.
Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 31-05-1696 in Sijbrandaburen Terzool met de 21 of 22-jarige
9 Sijke Bouwes, geboren in 1674 in Terzool. Sijke is overleden.
10 Ykle Rinkes. Ykle is overleden.
Hij trouwde met
11 Trijntje Abrahams. Trijntje is overleden.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Heere Annesz, geboren in 1625 in Gaastmeer. Heere is overleden.
Hij trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 08-04-1665 in Workum met de 41 of 42-jarige
17 Lolck Hielckes, geboren in 1623 in Workum. Lolck is overleden.

Generatie 6 (oudouders)

32 Anne Heeres. Anne is overleden.
Hij trouwde met
33 Jouck Geerts. Jouck is overleden.

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 Heere Arjans. Heere is overleden.
Hij trouwde met
65 Doed Annes. Doed is overleden.